Wacker Chemie AG

www.wacker.com

Download Technical Data Sheet as PDF-File

 
Material no.VersionLanguage  
60077731 1.4 English Hexachloroacetone high purity
60077731 1.4 German Hexachloroacetone high purity